หนูแรทกลุ่มโรคเบาหวาน ชนิด 2

GK/Jcl

ต้นกำเนิด

GK (Goto-Kakizaki) พัฒนาจากศาสตราจารย์โยชิโอ โกโต และดอกเตอร์มาซาเอะ คาคิซากิจากมหาลัยโตโฮคุ เป็นสายพันธุ์ชนิดที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากหนูชนิด JCL: Wistar ลดปริมาณกลูโคส

 

คุณลักษณะ

GK เป็นหนูที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 แบบไม่อ้วน แต่มีระดับน้ำตาลสูงตั้งแต่วัยเด็ก ระดับน้ำตาลจะอยู่ที่ 200 mg/dL ตั้งแต่อายุ 4 สัปดาห์ หนูเหล่านี้จะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง หากให้บริโภคน้ำตาลในปริมาณมาก ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูง ดังนั้นหนูสายพันธุ์นี้จึงเหมาะใช้ศึกษาพัฒนาวิธีการบำบัดโรคดังกล่าว

 

การใช้งาน

- Elucidation of the etiology and pathologic status of human non-obesity type 2 diabetes mellitus and development of treatment modalities

 

กราฟน้ำหนักตัว