หนูแรทกลุ่มโรคเบาหวาน ชนิด 2

SDT.Cg-Leprfa/JttJcl

ต้นกำเนิด

ปี 2547 ดอกเตอร์ มาซูยามา และ ดอกเตอร์ ชินโนฮาร่า จากสถาบันวิจัยเภสัสกรรมโทริ ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาหนูที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รุ่น Spontaneously Diabetic Torii fatty (SDT fatty) โดยเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง Zucker fatty rat และ Original SDT rat