สัตว์ทดลอง

เราจำหน่ายสัตว์ทดลองคุณภาพระดับ SPF ซึ่งนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากบริษัท CLEA Japan เราเลี้ยงในระบบปิดจึงลดโอกาสที่สัตว์จะติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีการตรวจติดตามเชื้อจุลชีพ และมีการขนส่งสัตว์ทดลองด้วยระบบขนส่งที่น่าเชื่อถือ เราจัดจำหน่ายหนูสายพันธุ์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ภูมิคุ้มกันบกพร่อง สายพันธุ์เบาหวาน อีกทั้งพันธุ์ที่ดัดแปลงพันธุกรรม

เพิ่มเติม

อาหาร

อาหารมีให้เลือกถึง 15 ชนิด ภายใต้การควบคุมอย่างถี่ถ้วนตั้งแต่วัตถุดิบ สูตร การผลิต การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษา ตลอดจนถึงการขนส่ง

เพิ่มเติม

เครื่องมือ

เรามีกรงและอุปกรณ์ในการเลี้ยงให้เลือกหลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลี้ยงและควบคุมคุณภาพ

เพิ่มเติม

บริการ

เรามีบริการตรวจเชื้อในสัตว์ทดลองและตรวจคุณสมบัติทางยา พร้อมที่จะให้บริการเร็วๆนี้

Nomura Siam International - บริการพร้อมสรรพเพื่องานวิจัยสัตว์ทดลอง

บริษัท โนมูระสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท เคลีย แจแปน อิงค์ และบริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จำกัด ประเทศไทย เรามุ่งมั่นในการให้บริการอย่างครบวงจรในด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง อาทิ สัตว์ทดลอง, อาหาร, วัสดุรองนอน, ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเพาะพันธุ์และวิจัยด้านสัตว์ทดลอง

เราพร้อมให้บริการอย่างพร้อมสรรพ เพื่อประสิทธิผลอันสูงสุดในงานวิจัยของท่าน

ติดต่อเรา เพิ่มเติม

สัตว์ทดลองของเรา

สายพันธุ์สัตว์ทดลองเหล่านี้จะเริ่มทยอยผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศไทย นับตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

เครื่องมือ

Cages, Bottles, Feeders, etc.

Experimental and Handling Devices and Disinfectants

Bracket, Running Water Flushing and Auto Scraper Units

Cage washer, Autoclaves, Waste Water Treatment system and Inhalation Experiment system

Clean Air System and Biohazard Containment System

สิ่งมีชีวิตเล็กๆนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ที่ดีกว่าในอนาคต