วัสดุรองนอนและสิ่งเพิ่มพูนความสุข

 

 

วัสดุรองนอน

วัสดุรองนอนของเรา มีการตรวจระวังการปนเปื้อนของโลหะหนักและสารเคมี นอกจากนี้เรายังมีวัสดุรองนอนชนิดฉายรังสีให้เลือกซื้ออีกด้วย

Irradiated bedding is also available.

สิ่งเพิ่มพูนความสุข

เรามีสิ่งเพิ่มพูนความสุขสำหรับสัตว์ทดลองให้เลือกหลากหลาย เพื่อสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับสัตว์