หนู Closed Colony

BrlHan:WIST@Jcl(GALAS)

ต้นกำเนิด

บริษัทเคลียเจแปน บริษัททาโกนิกฟาร์ม (USA) และบริษัททาโกนิก ยุโรป (เดนมาร์ก) ได้ตั้งมาตรฐานสัตว์ทดลองเพื่อใช้ในการศึกษาเภสัชวิทยา พิษวิทยา งานความปลอดภัย สายพันธุ์นี้พัฒนาเพื่อให้ได้สัตว์ทดลองที่มีคุณภาพสูง เกิดจากการผสมพันธุ์สัตว์ที่ไม่มีความสัมพันธุ์ทางสายเลือด โดยมากกว่า 75% มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 2 ปีทั้งเพศชายและเพศหญิง สายพันธุ์นี้เหมาะในงานวิจัยที่ใช้ระยะเวลานาน เช่นงานวิจัยสารก่อมะเร็ง และอื่นๆ

 

คุณลักษณะ

หนูสายพันธุ์ Wistar Hannover GALAS กำเนิดจากหนูสายพันธุ์หนูสาย Han: Wist จากสถาบัน Zentral Institute fur Versuchstierzucht (Zfv) (เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมัน) ปี 2532 ได้มีการนำส่งสายพันธุ์นี้ จำนวน 156 คู่ จากสถาบัน ZfV ไปยังสถาบันวิจัยด้านชีวการแพทย์ (IBM) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ภายหลัง IBM ถูกปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เป็นบริษัท บีอาร์แอล จำกัด และบริษัทอาร์ซีซี จำกัด) และในช่วงปลายปี 2531 บริษัทอาร์ซีซีจำกัด ได้ให้หนูสายพันธุ์ Brl: Han :Wist เพดดีกรีกว่า 50 คู่แก่สมาชิก GALAS แต่ละแห่ง เพื่อใช้เป็นพ่อแม่ในการผลิตเป็นต้นมา

 

กราฟน้ำหนักตัว

 

แคตตาล็อกข้อมูล

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด