เราคือ Nomura Siam Internaltional

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โนมุระสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 โดยความร่วมมือกันของ CLEA Japan, Inc. และ Nomura Jimusho, Inc. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับสัตว์ทดลองแบบครบวงจร
“เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวของบริษัท M-CLEA Bioresource Co. , Ltd.

บริษัท M-CLEA Bioresource Co. , Ltd. ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นบริษัทร่วมทุนระว่าง CLEA Japan, Inc., มหาวิทยาลัยมหิดล และ Nomura Jimusho, Inc. ทำการเพาะพันธุ์หนูทดลองทั้งหนูไมซ์และหนูแรทคุณภาพสูง บริษัท M-CLEA Bioresource Co., Ltd. ได้รับอนุญาตจาก CLEA Japan, Inc. ให้ทำการผลิตสัตว์ภายใต้ชื่อ “”Jcl”” โดยควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิธีการเพาะพันธุ์ที่ทาง CLEA Japan, Inc.ได้กำหนดไว้ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง””คุณภาพของJcl “” ซึ่งสามารถมั่นใจได้ด้วยการทำการตรวจสอบทางจุลชีววิทยาและทางพันธุกรรมเป็นระยะๆ โดยศูนย์ตรวจสอบ ICLAS ใน Central Institute for Experimental Animals (CIEA) ของประเทศญี่ปุ่น M-CLEA Bioresource Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตหนูทดลองรายแรกของประเทศไทยที่จัดจำหน่ายหนูทดลองที่ผ่านมาตรฐานโลกในระดับSPF, รวมทั้งหนูทดลองที่ถูกเลี้ยงให้เป็นโรคบางอย่างโดยเฉพาะ”

ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร เราไม่เพียงแต่จำหน่ายสัตว์ทดลองแต่ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกหลายอย่าง ทั้งอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง อาหารสัตว์และวัสดุรองนอน รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาสำหรับการวิจัยทางคลินิกและการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับสัตว์ทดลอง
นอกเหนือไปจากกิจกรรมทางธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสนใจในสวัสดิภาพสัตว์และปรับปรุงการใช้สัตว์ทดลองในกลุ่มประเทศเอเซียน ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(IAD) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) และสถาบันกลางสำหรับสัตว์ทดลอง(CIEA) ในญี่ปุ่น เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะในการศึกษากับบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทดลองทั้งในด้านเทคนิคและด้านจริยธรรม ซึ่งเราหวังว่าในที่สุดจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน