อาหารสำหรับสัตว์ฟันแทะ CLEA CE-2 (สำหรับการเลี้ยงและการเพาะพันธุ์)

Diet CE-2

 

อาหารที่ได้รับมาตรฐานจาก GLP ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโปรตีนจากพืช (กากถั่วเหลือง) เพื่อให้ได้ระดับโปรตีนที่เหมาะสม อาหารนี้เหมาะสำหรับใช้ในการผลิต และเลี้ยงดูสัตว์ BS

 

ส่วนผสม

โปรตีน กากถั่วเหลือง whitefish meal, ยีสต์
ไขมัน ธัญญาพืช น้ำมันถั่วเหลือง
กากใย รำข้าวสาลี, รำข้าวสกัดน้ำมัน เมล็ดอัลฟาฟ่า
คาร์โบไฮเดรต แป้งสาลี ข้าวโพด และ Milo
วิตามิน วิตามิน A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, B3, B5 กรดโฟลิค คลอรีน คลอไรด์ อิโนซิทอล
แร่ธาตุ แคลเซียมคาร์บอเนต, เกลือ, เฟอรัสซัลเฟต, แมงกานีสซัลเฟต คลอบอลต์ซัลเฟต, แคลเซียมไอโอเดต

 

คุณค่าทางโภชนาการ

โภชนาการทางอาหารและคลอลอรี่ (ใน 100 g.) ความชื้น (%) 8.9
กากโปรตีน (%) 24.9
กากไขมัน (%) 4.6
กากใย (%) 4.1
crude ash (%) 6.6
NFE (%) *1 51
พลังงาน กิโลแคลลอรี่ *1,2 344.9
Hardness (kg/cm2) 25.8

 

แร่ธาตุ Ca (g) 1.06
P (g) 0.99
Mg (g) 0.34
K (g) 1.02
Mn (mg) 9.96
Fe (mg) 30.64
Cu (mg) 0.71
Zn (mg) 5.45
Na (g) 0.31
Ca/P*1 1.07
Ca/Mg*1 3.12
K/Na*1 3.29
Note *1 คือคำนวนจากค่าเฉลี่ย

 

วิตามิน ไรตินอล (mg) 0.6
วิตามิน  B1 (mg) 2
วิตามิน  B2  (mg) 1.3
วิตามิน  B6  (mg) 1.4
วิตามิน  B12  (ug) 5.6
วิตามินซี (mg) 25
วิตามิน D3 (IU) 205
วิตามิน E (mg) 8.5
วิตามิน  B5  (mg) 3
Niacin (mg) 18.9
กรดฟอลิค (mg) 0.2
คลอรีน (g) 0.18
ไบโอติน (ug) 45.9
อินโนซิตอล (mg) 644