หนูสายพันธุ์เลือดชิด

BALB/cAJcl

ต้นกำเนิด

หนูเผือกซึ่ง Bagg ได้เลี้ยงไว้ ถูกส่งต่อให้ McDowell และ Snell และถูกตั้งชื่อว่า "BALB" ซึ่งมาจากชื่อ "Bagg’s albinos." สายพันธุ์รองหลายสายพันธุ์ได้ถูกผลิตขึ้นจากหนูสายพันธุ์ BALB/c ที่ Snell เลี้ยงไว้ ในปี 1973 Dr. C. W. Friis (เดนมาร์ก) ได้นำหนู BALB/cA พร้อมกับ BALB/cA-nu ส่งมอบให้กับสถาบันกลางเพื่อสัตว์ทดลอง ในปี 1989 หนู BALB/cA สายพันธุ์ F?+21 ได้ถูกส่งมอบให้กับ CLEA Japan, Inc. นอกจากนี้ ในปี 1974 หนู BALB/c ได้ถูกนำไปที่ Bailey (BALB/cBy) และได้ถูกนำไปให้กับ ห้องปฏิบัติการ Jackson (BALB/cByJ) ในปี 1986 หนู BALB/cByJ สายพันธุ์F156 จากห้องปฏิบัติการ Jackson ได้ถูกนำมายัง CLEA Japan, Inc. และการผลิตหนูสายพันธุ์นี้ก็ได้เริ่มต้นนับแต่นั้น

[ประวัติการเก็บรักษาโดยการแช่แข็ง]
BALB/cAJcl : ไม่มี
 BALB/cByJJcl:F166(F156+10), แช่แข็งในเดือนตุลาคม 1991

[จำนวนของสายพันธุ์ ณ เดือนสิงหาคม 2002]
 BALB/cAJcl:F?+55(21+34)
 BALB/cByJJcl:F181(F156+25)

 

คุณลักษณะ

หนูเหล่านี้เป็นเผือก(AA BB CC DD) ที่มีความเป็นไปได้ของการเกิดเนื้องอกตามธรรมชาติค่อนข้างต่ำ หนูมีจุดสีขาวที่เกิดจากการจับตัวของแคลเซียมในเนื้อเยื่อหัวใจ BALB/cByJ เป็นสายพันธุ์รองที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในยุโรป

 

การใช้งาน

หนูเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการวิจัยด้านภูมิคุ้มกันและโมโนโคลนอลแอนติบอดี การคัดกรอง และอื่นๆ

 

กราฟน้ำหนักตัว

 

แคตตาล็อกข้อมูล

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด