หนูไมซ์สายพันธุ์เลือดชิด

C3H/HeNJcl

ต้นกำเนิด

Strong ได้ผสมพันธุ์หนูเผือก Bagg เพศเมีย (หลังจากนี้จะเรียกว่า BALB) กับหนู dba เพศผู้ (หลังจากนี้จะเรียกว่า DBA ) ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ C3H ที่โดดเด่นด้วยอัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมสูง หลังจากนั้นสายพันธุ์ย่อย C3H/He ซึ่งได้รับการเก็บรักษาไว้ที่ Heston ได้ถูกนำเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการ Jackson เพื่อที่จะผลิต C3H/Hej. สายพันธุ์ที่ถูกนำเข้ามาที่ NIH ได้กลายเป็นสายพันธุ์ C3H/HeN สายพันธุ์ C3H/HeJ ได้ถูกนำเข้ามาที่บริษัทของเราจากห้องปฏิบัติการ Jackson ในปี 1989 และสายพันธุ์ C3H/HeN ได้ถูกนำเข้ามาโดยผ่านทางสถาบันส่วนกลางสำหรับสัตว์ทดลองในปี 1977 การผลิตและจัดจำหน่ายของ HeN และ HeJ ได้เริ่มต้นในปี 1979 และ 1987 ตามลำดับ

[ประวัติการเก็บรักษาโดยการแช่แข็ง]
C3H/HeJJcl:F206 (F196+10), แช่แข็งในเดือนกุมภาพันธ์ 1992
C3H/HeNJcl:F161 (F124+31+6), แช่แข็งในเดือนกันยายน 1992

[จำนวนของสายพันธุ์ ณ เดือนสิงหาคม 2002]
C3H/HeJJcl:F219(F196+23)
C3H/HeNJcl:F174(F124+31+19)

 

คุณลักษณะ

ขนตามลำตัวเป็นสีสัตว์ป่า สายพันธุ์เหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีอุบัติการณ์ของการเกิดเนื้องอกหลายๆชนิดสูง และมักจะถูกใช้ในการศึกษาโรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันวิทยา และรังสีวิทยา หนู C3H/HeJ มีการต้านทานพิษในเซลล์ ซึ่งหนู C3H/HeN ตอบสนองได้ง่าย (กลุ่มของ Karasawa 1990)

 

การใช้งาน

หนูเหล่านี้ถูกใช้ในการศึกษาวิจัยโรคมะเร็ง ภูมิคุ้มกันวิทยา รังสีวิทยาการแพทย์ การงอกของขน เป็นต้น

 

กราฟน้ำหนักตัว

 

แคตตาล็อกข้อมูล

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

 

* สายพันธุ์นี้ เป็นหนูรุ่นที่ใกล้ที่สุด(มากกว่ารุ่นที่20 โดยคำจำกัดความ) ที่เพาะพันธุ์มาจากสายพันธุ์หนูไมซ์JAXR ต้นกำเนิด และไม่เคยผสมพันธุ์กับสายพันธุ์ที่มาจากห้องปฏิบัติการJackson