หนูไมซ์ซึ่งขาด T-Cell function

BALB/cAJcl-nu/nu

ต้นกำเนิด

หนูไมซ์นี้ถูกนำมาที่ Central Institute for Experimental Animals (CIEA) โดยDr. C. W. Friis (เดนมาร์ก) หลังจากนั้น Clea Japan, Inc. ได้เริ่มทำการผลิตและจัดจำหน่าย

 

คุณลักษณะ

จากการควบคุมลักษณะของยีนด้อยเดี่ยว nu, ยีนพันธุ์แท้ homozygotes (nu / nu) จะมีลักษณะทางกายวิภาคที่ไม่มีต่อมไทมัสและมีลักษณะภายนอกที่ไม่มีขน (ทางจุลกายวิภาค มีรูขุมขนที่ผิวหนังและบางตัวมีขนอ่อน) ถ้ามองในด้านของภูมิคุ้มกันจะไม่มี T-cell function, หนูไมซ์นี้จะเป็นพันธุ์ผสมกลับอย่างถาวร และเป็นพันธุ์ที่มีความคงที่ในด้านจุลชีววิทยาและพันธุกรรม

 

การใช้งาน

- ใช้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยาอย่างหลากหลายและศึกษาโรคมะเร็ง
- ใช้ในการตรวจหายาต้านมะเร็ง
- การศึกษาด้านจุลชีววิทยา ฯลฯ

 

กราฟน้ำหนักตัว

 

แคตตาล็อกข้อมูล

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด